ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

BULANCAK

bulancak giresun
bulancak resimler
bulancak fotoğraflar
bulancak manzaralar
bulancak görüntüler
bulancak haber
bulancak video
bulancak spor
bulancak yemekleri
bulancak harita
 bulancak deniz
bulancak plaj
bulancak sahil
bulancak turizm
bulancak otel
bulancak yurt
bulancak pansiyon
bulancak konaklama
bulancak konut
bulancak lojman
bulancak daire
bulancak emlak
bulancak satılık
bulancak kiralık
bulancak ekonomi
bulancak sanayi
bulancak tarım
bulancak ticaret
bulancak sağlık
bulancak hastahanesi
bulancak devlet hastahanesi
bulancak kaymakamlık
bulancak belediye
bulancak emniyet
bulancak nüfus
bulancak meb
bulancak eğitim
bulancak okul
bulancak kurs
bulancak lisesi
bulancak doğa
bulancak dernek
bulancak gezi
bulancak tatil
bulancak dağları
bulancak akarsuları
bulancak kültür
bulancak sanat
bulancak
 Bu yöreler, M.Ö.l200 yıllarından sonra Deniz kavimleri göçü sırasında Muşkililer, Tibarenler, Tabaların eline geçti. Hitit Devletinin yıkılmasından sonra bölge Frigya Krallığının yönetimine girmiştir. Doğudan gelen İskit ile Kimerler tarafından Frigler yıkılınca, bölge
M.Ö. 7.Yy.larda İskit ve Kimmer akınları kesilince Ege bölgesinde hüküm süren, ticaret yapan ve Koloni şehirler kuran Miletosluların Sinop, Samsun, Ordu Koloni şehri olarak ve Keresus adı ile kurulmuştur. Giresun M.Ö. 4.Yüzyıllarda Pers Devletinin yönetimine girmiş. M.Ö.3.Yüzyılda bir süre Kapadokya Krallığının yönetiminde kalmış,daha sonra Makedonyalıların iradesine geçmiştir. M.Ö. 2. ve I.Yüzyıllarda bölgeye Pontuslular hakim oldu.
 M.Ö. 6l.inci yılda Pontus Kralı Midridates Roma Komutanı Luculus'a yenilince, şehir ve yöre yönetimi Roma yönetimine girmiştir. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca, Bulancak Doğu Roma İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. M.S.11.Yüzyılda Doğu Roma Devletinin Başkenti İstanbul, Haçlılar tarafından istila edilince,İmparator Kommenus'un çocukları Trabzon'a gelerek M.S. l204 yılında Trabzon Başkent olmak üzere Trabzon Rum Devletini kurdular. Bulancak’ta bu devletin sınırları içinde kaldı.
 M.S. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu’nun fethine başlayan, akın akın Anadolu'ya gelen Selçuklu Türkleri Karadeniz sahillerini de Türk hakimiyeti altına almıştır. Haçlı Seferleri sırasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması sonunda sahil şeridi Türklerin elinden çıkmış, M.S.l204 yılında kurulan Trabzon Pontus Devletinin eline geçmiştir. M.S. l277 yılında Oğuzların bir kolu olan ve Anadolu'ya gelen Çepni Türkleri, önce Sinop'u aldı. Bu sırada Anadolu'da Moğol baskısı da zayıflıyordu. Daha sonra bütün Canik Bölgesine hakim olmaya başladılar. İşte Giresun ve çevresinin Türkleşmesini sağlayan Çepni
 Türk Beylerinden olan ve Ordu-Giresun yöresinde Beylik kuran Bayram Bey'den sonra yerine Hacı Emir Bey geçmiş, Hacı Emir Bey'de Trabzon Pontus Kralı ile l358 yıllarında savaşmış, Bulancak Hacı Emir Bey'in oğlu Süleyman Bey zamanında l397 yılında Türklerin eline geçmiştir. Bölgenin Hükümdarı olan Kadı Burhanettin bu haberi davullar çalarak kutlamış, Süleyman Bey'e katılmak için elçiler göndermiştir. Böylece Trabzon Rum Devletinin toprakları Trabzon ve çevresi olarak kalmıştır. Fetihle birlikte bölgeye Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Ala-Yurtlu, Bayındır, İğdir gibi Oğuz Boyları gelip yerleşmişlerdir.
 Fetihten 60-65 yıl sonra Bulancak İlçesinin adı KEPSİL, 187l' lerde AKKÖY, l928'lerde de BULANCAK adını almıştır. l455 'de bir Naiplik , yani Kadı Naibi’nin yargı alanına giren idari bir ünite olan Kepsil, l455 tahririne göre Mustafa Kethüda, Şemsettin Kethüda ve Çakır oğlu Pir Kadem Kethüda’nın Yurdu'dur. Ancak Giresun–Tirebolu gibi şehir merkezlerinde nüfusun çoğunluğu Ticaret Rum ve Ermenilerin elinde bulunuyordu. Hacı Emir Beyliğinde II.Murat döneminde Osmanlı yönetimine girmiş, 146l yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Trabzon'un alınmasıyla Karadeniz bölgesi böylece kesin Türk hakimiyetine girmiştir.Türk Yurdu olmuştur. Bulancak İlçesi, AKKÖY adı ile Giresun'a bağlı iken l887 yılında Belediye kurulmuş, l934 yılında da İlçe olmuştur.
 Coğrafi Yapısı : 608 Kilometrekare yüzölçüme sahip olan Bulancak İlçesi, sahil şeridinde kurulu olup, Piraziz, Dereli ilçeleriyle birlikte, Ordu ve Giresun il sınırlarınada komşudur.İlçe arazisi çok engebeli ve dağınık bir yapı oluşturur. İç kesimlere doğru çıkıldıkça rakım yükselen bir grafik gösterir. Bu yükseklik Karagöl dağlarında 3107 metreyi bulur. 92 Kilometre uzunluğundaki Pazarsuyu Deresinin kaynağıda buradadır. Bulancak deresi, İncüvez deresi,
Erikliman deresi ve Karadere gibi akarsuları bulunur. Belli başlı yükseltiler ise Kızalan tepesi, Dikmen tepesi, Solakyatak tepesi, Evliya tepesi, Kel tepe, Hasan Çelebi tepesidir.Meşe, defne, funda, kocayemiş, mersinağacı ve meyva ağaçlarından oluşan bitki örtüsü, kestane, gürgen, karakavak, kızılağaç, ıhlamur ve karaağaç gibi orman bitki örtüleriyle süslenmiştir.2000 metre yüksekliğe kadar fındık ağacı yetişebilmektedir. Yüksek yerlerde çam, ladin ve köknar ağaçları çoğalmaktadır
: Giresun merkezinden Evrenköy – Erimez – Yavuzkemal üzerinden gidildiğinde yaklaşık 56 km. uzaklıkta bulunan Bektaş Turizm Merkezi, çevresindeki Kulakkaya Yaylası, Melikli Obası Yaylası, Kurttepe Mevkii ve Alçakbel Ormaniçi Piknik Alanı ile bir bütün teşkil etmektedir. Bektaş Yaylasına yukarıda belirtilen güzergahtan başka 3 değişik şekilde ulaşmak mümkündür. Bunlar:Giresun-Dereli -Yavuzkemal, Giresun-Batlama Deresi- İnişdibi ve Giresun-Bulancak üzerinden gidilen yollardır. Bektaş Yaylasında elektrik, telefon, su gibi altyapı mevcuttur. Yaz aylarında yöresel bir merkez haline gelen ve pazar kurulan Bektaş Yaylasında fırın, manav,
 kasap gibi dükkanlar ve kır kahveleri bulunmaktadır. Yaylada ayrıca iki yıldızlı Otel hizmet vermektedir. 2000 rakımında ve ağaç yetiştirme sının üzerinde olan yaylada dağ çayırları ve kır çiçekleri ilginç bir peyzaj sergiler yaz başlarında bile yer yer kar görülen yaylada Kurttepe Mevkii kışın kayak yapmaya uygundur. Burası diğer mevsimlerde de manzara seyir noktası olarak ilgi çeker. Bektaş Yaylasında her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Dereli ve Bulancak Kaymakamlığı, Bulancak ve Yavuzkemal Belediye Başkanlıklarının organizasyonunda Bektaş Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir. Yapılan etkinlikler içinde çeşitli yarışmalar, spor müsabakaları, halk oyunları ve çeşitli eğlence programlan yer almaktadır. 
Bicik, Çamalan ve Ambardağında Orman işletmesinin tesisleri konaklama hizmetleri vermektedir. Geleneksel konukseverlik anlayışıyla turistlere sıcak davranışlar her zaman görülmektedir, ilçenin batı ve doğu kıyısı sığ denizli ince kumlu doğal plaj oluşumları ile içiçedir. Incüvez, Yassıtaş, Pazarsuyu, Plajlarını, Karaburun, Mektepyanı, Burunucu, Küçüklü ve Yal ı köy plajları bütünler. Denizsuyu sıcaklığı ortalama 25, tuzluluk derecesi %16'dir. Bulancakta avlanma olanaktan, av turizmi oluşumunu destekleyecek niteliktedir. Çulluk, Yabanördeği, Bıldırcın, Karatavuk, Tavşan, Yabankeçisi, ayı, yabandomuzu, tilki gibi hayvanlar avlanmaktadır. Amatörce avcılık yapanlar çoktur. Bulancak Avcılar Demeği bilinçli avcılığın önderliğini yapmaktadır. 
 ve Tokmadin Köyyolları orman yoludur. Bektaş yaylası, Paşakonağı ve Bicik Orman merkezlerine giden yollarda. Orman işletmesince getirilmeye çalışılmaktadır. Kovanlık'tan Tandır, Derecikalan, Aydınlar, Tokmadin, Bayındır ve Ahurlu köylerine Pazarsuyu Deresine takiben o yükseltide, kar tutmayan orman yolunun büyük bölümü tamamlanmış, bu yıl içinde hizmete girmesi beklenmektedir. İlçemizde Şehirlerarası ulaşım sağlayan ve düzenli seferler yapan Fındıkkale ve Sema Turizm Şirketleri'nin yanı sıra ilçemiz Otogarında yazıhanesi bulunan Ulusoy, Süzer, Kamberoğlu ve Metro Turizm Şirketjeri mevcuttur.  Bu şirketler her gün sabah ve akşam düzenli seferler düzenlenmektedirler. ilçemizde deniz yolu ile taşımacılık yapılır ve ulaşım olanakları mevcut değildir. Bulancak iskelesi Karadeniz'in en uzun iskelesidir. (261 mt.) jskeleden 1500 ton kapasiteli gemiler yUkleme ve boşaltma yapabilmektedir. Bulancak ilçesinde havayolu ile ulaşım yoktur. En yakın hava alanı Trabzon ve Samsun'dur. ilçemizde 5 adet motorlu taşıyıcılar kooperatifi mevcuttur.