ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

BULANCAK

GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ
BULANCAK İLÇE TANITIM
bulancak
giresun bulancak
bulancak giresun
bulancak resimler
bulancak fotoğraflar
bulancak manzaralar
bulancak görüntüler
bulancak haber
bulancak video
bulancak spor
bulancak yemekleri
bulancak harita
 bulancak deniz
bulancak plaj
bulancak sahil
bulancak turizm
bulancak otel
bulancak yurt
bulancak pansiyon
bulancak konaklama
bulancak konut
bulancak lojman
bulancak daire
bulancak emlak
bulancak satılık
bulancak kiralık
bulancak ekonomi
bulancak sanayi
bulancak tarım
bulancak ticaret
bulancak sağlık
bulancak hastahanesi
bulancak devlet hastahanesi
bulancak kaymakamlık
bulancak belediye
bulancak emniyet
bulancak nüfus
bulancak meb
bulancak eğitim
bulancak okul
bulancak kurs
bulancak lisesi
bulancak doğa
bulancak dernek
bulancak gezi
bulancak tatil
bulancak dağları
bulancak akarsuları
bulancak kültür
bulancak sanat
bulancak
BULANCAK İLÇE TARİH
 Bu yöreler, M.Ö.l200 yıllarından sonra Deniz kavimleri göçü sırasında Muşkililer, Tibarenler, Tabaların eline geçti. Hitit Devletinin yıkılmasından sonra bölge Frigya Krallığının yönetimine girmiştir. Doğudan gelen İskit ile Kimerler tarafından Frigler yıkılınca, bölge
M.Ö. 7.Yy.larda İskit ve Kimmer akınları kesilince Ege bölgesinde hüküm süren, ticaret yapan ve Koloni şehirler kuran Miletosluların Sinop, Samsun, Ordu Koloni şehri olarak ve Keresus adı ile kurulmuştur. Giresun M.Ö. 4.Yüzyıllarda Pers Devletinin yönetimine girmiş. M.Ö.3.Yüzyılda bir süre Kapadokya Krallığının yönetiminde kalmış,daha sonra Makedonyalıların iradesine geçmiştir. M.Ö. 2. ve I.Yüzyıllarda bölgeye Pontuslular hakim oldu.
 M.Ö. 6l.inci yılda Pontus Kralı Midridates Roma Komutanı Luculus'a yenilince, şehir ve yöre yönetimi Roma yönetimine girmiştir. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca, Bulancak Doğu Roma İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. M.S.11.Yüzyılda Doğu Roma Devletinin Başkenti İstanbul, Haçlılar tarafından istila edilince,İmparator Kommenus'un çocukları Trabzon'a gelerek M.S. l204 yılında Trabzon Başkent olmak üzere Trabzon Rum Devletini kurdular. Bulancak’ta bu devletin sınırları içinde kaldı.
 M.S. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu’nun fethine başlayan, akın akın Anadolu'ya gelen Selçuklu Türkleri Karadeniz sahillerini de Türk hakimiyeti altına almıştır. Haçlı Seferleri sırasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması sonunda sahil şeridi Türklerin elinden çıkmış, M.S.l204 yılında kurulan Trabzon Pontus Devletinin eline geçmiştir. M.S. l277 yılında Oğuzların bir kolu olan ve Anadolu'ya gelen Çepni Türkleri, önce Sinop'u aldı. Bu sırada Anadolu'da Moğol baskısı da zayıflıyordu. Daha sonra bütün Canik Bölgesine hakim olmaya başladılar. İşte Giresun ve çevresinin Türkleşmesini sağlayan Çepni
 Türk Beylerinden olan ve Ordu-Giresun yöresinde Beylik kuran Bayram Bey'den sonra yerine Hacı Emir Bey geçmiş, Hacı Emir Bey'de Trabzon Pontus Kralı ile l358 yıllarında savaşmış, Bulancak Hacı Emir Bey'in oğlu Süleyman Bey zamanında l397 yılında Türklerin eline geçmiştir. Bölgenin Hükümdarı olan Kadı Burhanettin bu haberi davullar çalarak kutlamış, Süleyman Bey'e katılmak için elçiler göndermiştir. Böylece Trabzon Rum Devletinin toprakları Trabzon ve çevresi olarak kalmıştır. Fetihle birlikte bölgeye Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Ala-Yurtlu, Bayındır, İğdir gibi Oğuz Boyları gelip yerleşmişlerdir.
 Fetihten 60-65 yıl sonra Bulancak İlçesinin adı KEPSİL, 187l' lerde AKKÖY, l928'lerde de BULANCAK adını almıştır. l455 'de bir Naiplik , yani Kadı Naibi’nin yargı alanına giren idari bir ünite olan Kepsil, l455 tahririne göre Mustafa Kethüda, Şemsettin Kethüda ve Çakır oğlu Pir Kadem Kethüda’nın Yurdu'dur. Ancak Giresun–Tirebolu gibi şehir merkezlerinde nüfusun çoğunluğu Ticaret Rum ve Ermenilerin elinde bulunuyordu. Hacı Emir Beyliğinde II.Murat döneminde Osmanlı yönetimine girmiş, 146l yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Trabzon'un alınmasıyla Karadeniz bölgesi böylece kesin Türk hakimiyetine girmiştir.Türk Yurdu olmuştur. Bulancak İlçesi, AKKÖY adı ile Giresun'a bağlı iken l887 yılında Belediye kurulmuş, l934 yılında da İlçe olmuştur.
 BULANCAK İLÇE COĞRAFYA
 Coğrafi Yapısı : 608 Kilometrekare yüzölçüme sahip olan Bulancak İlçesi, sahil şeridinde kurulu olup, Piraziz, Dereli ilçeleriyle birlikte, Ordu ve Giresun il sınırlarınada komşudur.İlçe arazisi çok engebeli ve dağınık bir yapı oluşturur. İç kesimlere doğru çıkıldıkça rakım yükselen bir grafik gösterir. Bu yükseklik Karagöl dağlarında 3107 metreyi bulur. 92 Kilometre uzunluğundaki Pazarsuyu Deresinin kaynağıda buradadır. Bulancak deresi, İncüvez deresi,
Erikliman deresi ve Karadere gibi akarsuları bulunur. Belli başlı yükseltiler ise Kızalan tepesi, Dikmen tepesi, Solakyatak tepesi, Evliya tepesi, Kel tepe, Hasan Çelebi tepesidir.Meşe, defne, funda, kocayemiş, mersinağacı ve meyva ağaçlarından oluşan bitki örtüsü, kestane, gürgen, karakavak, kızılağaç, ıhlamur ve karaağaç gibi orman bitki örtüleriyle süslenmiştir.2000 metre yüksekliğe kadar fındık ağacı yetişebilmektedir. Yüksek yerlerde çam, ladin ve köknar ağaçları çoğalmaktadır
. BULANCAK İLÇE KÜLTÜR VE TURİZM BEKTAŞ YAYLASI 
: Giresun merkezinden Evrenköy – Erimez – Yavuzkemal üzerinden gidildiğinde yaklaşık 56 km. uzaklıkta bulunan Bektaş Turizm Merkezi, çevresindeki Kulakkaya Yaylası, Melikli Obası Yaylası, Kurttepe Mevkii ve Alçakbel Ormaniçi Piknik Alanı ile bir bütün teşkil etmektedir. Bektaş Yaylasına yukarıda belirtilen güzergahtan başka 3 değişik şekilde ulaşmak mümkündür. Bunlar:Giresun-Dereli -Yavuzkemal, Giresun-Batlama Deresi- İnişdibi ve Giresun-Bulancak üzerinden gidilen yollardır. Bektaş Yaylasında elektrik, telefon, su gibi altyapı mevcuttur. Yaz aylarında yöresel bir merkez haline gelen ve pazar kurulan Bektaş Yaylasında fırın, manav,
 kasap gibi dükkanlar ve kır kahveleri bulunmaktadır. Yaylada ayrıca iki yıldızlı Otel hizmet vermektedir. 2000 rakımında ve ağaç yetiştirme sının üzerinde olan yaylada dağ çayırları ve kır çiçekleri ilginç bir peyzaj sergiler yaz başlarında bile yer yer kar görülen yaylada Kurttepe Mevkii kışın kayak yapmaya uygundur. Burası diğer mevsimlerde de manzara seyir noktası olarak ilgi çeker. Bektaş Yaylasında her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Dereli ve Bulancak Kaymakamlığı, Bulancak ve Yavuzkemal Belediye Başkanlıklarının organizasyonunda Bektaş Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir. Yapılan etkinlikler içinde çeşitli yarışmalar, spor müsabakaları, halk oyunları ve çeşitli eğlence programlan yer almaktadır. 
EKONOMİ
 Giresun il merkezine 15 km uzaklıkta bulunan ilçe merkezi piraziz ilçesi ve kovanlık beldesine asfalt yol ile bağlı olup, tüm köy yolları stabilizedir. Giresun'un en çok gelişmiş ilçesi olup, Deniz yolu ile taşımacılık imkanlarına da sahiptir. 261 m uzunluğundaki deniz iskelesi Karadeniz in en uzun iskelesidir. İlçenin ekilip dikilebilir alanlarının büyük bir kısmı tarım alanı, kalanı ise mera ve otlak olarak kullanılmaktadır. Tarımsal ürün olarak çoğunlukla 
FINDIK
 üretilmekte, bunun yanı sıra ise hububat, sebze ve meyve üretilmekte. Hayvancılık ise yüksek köylerde yaşayan halkın geçim kaynağıdır. İlçede deniz balıkçılığının yanı sıra son yıllarda tatlı su balıkçılığı da gelişmektedir. Ayriyetten arıcılıkta gelişmektedir. İlçe sanayi yönünden de gelişme göstermiş olup başlıcaları, fındık mamülleri, balık unu ve yağı, konfeksiyon, mobilya üreten kuruluşlar tesis edilmiştir. 
 TURİZM
 İlçede Turizm çok gelişmemiş olsa da Yayla Turizmi yapılmaktadır. İlçeyi daha çok yerli turistler ziyaret etmektedir. 
 YAYLACILIK
 İlçede yaylacılık çok gelişmiştir. Eskiden bölge halkı hayvan otlatmak için yaylaya göç etmekte iken son yıllarda, Temiz dağ havası alarak dinlenmek ve çeşitli yayla şenliklerine katılarak eğlenmek için yaylaya çıkmaktadır. Önceden yaylaya yürüyerek gidilirken; ulaşımın sağlanması ile otomobiller ile gidilmekte. Bölge halkı Giresun un meşhur yaylalarına çıkmakta.
 ÖRF VE ADETLER 
 İlçe Örf ve Adet bakımından Giresun ili ile benzerlik göstermektedir. Bulancak Kültür ve Sanat Şenliği, 22 - 27 Temmuz Bulancak Erikli Köyünde yapılmakta.
BULANCAK İLÇE TURİZM
TURİZM 
 İlçeye bir yılda 40 bin yerli ve yabancı turist gelmektedir. Bu sayının büyük çoğunluğunu yerli turistler oluşturmaktadır. Turist akımı yaz aylarında yoğunlaşmaktadır. Doğal güzelliklerle bezenmiş. Bulancak ilçesi, Karadeniz kıyı boyunun en uzun iskelesine (261 Metre) sahiptir. Karadeniz sahil yolu mevcut iskelenin yarıya yakın bir kısmını yol sahası içine almıştır. Yine Karadeniz kıyılarının sahile en yakın olan Dikmen Tepesi üzerinde karakteristik, küçük krater gölü bulunmaktadır. Son yıllarda yayla turizmi, gelişmeye başlamıştır. Karagöl, Bektaş, Bicik, Paşa Konağı günübirlik turizm ve dinlenme alanlarıdır. Bektaş'ta (1990 mt) hizmete giren Karagöl Otel, 
Bicik, Çamalan ve Ambardağında Orman işletmesinin tesisleri konaklama hizmetleri vermektedir. Geleneksel konukseverlik anlayışıyla turistlere sıcak davranışlar her zaman görülmektedir, ilçenin batı ve doğu kıyısı sığ denizli ince kumlu doğal plaj oluşumları ile içiçedir. Incüvez, Yassıtaş, Pazarsuyu, Plajlarını, Karaburun, Mektepyanı, Burunucu, Küçüklü ve Yal ı köy plajları bütünler. Denizsuyu sıcaklığı ortalama 25, tuzluluk derecesi %16'dir. Bulancakta avlanma olanaktan, av turizmi oluşumunu destekleyecek niteliktedir. Çulluk, Yabanördeği, Bıldırcın, Karatavuk, Tavşan, Yabankeçisi, ayı, yabandomuzu, tilki gibi hayvanlar avlanmaktadır. Amatörce avcılık yapanlar çoktur. Bulancak Avcılar Demeği bilinçli avcılığın önderliğini yapmaktadır. 
BULANCAK İLÇE ULAŞIM
ULAŞIM VE HABERLEŞME 
Bulancak, Giresun'a 15, Piraziz'e 10 ve Kovanlık'a 32 km. lik yer yer bozuk asfalt Devlet yolu ile bağlıdır. 1940'lı yılların sonuna kadar önemli bir 'yol açım' çalışması yapılmamıştır. Köy yojlarınm yapımında yöre insanının fiziksel ve maddi katkılarının payı büyüktür. ilçenin tüm köylerinin yolu bulunmaktadır. Arazinin engebeli oluşu, yağışların etkisi, yollara dökülen stabilize malzemeyi kısa sürede etkilemektedir. Köy yollarının uzunluğu 400 km'dir. Bu yolların 318 km'si stabilize, geri kalanı toprak yoldur. Bulancak'ta İlk açılan grup köy yolu Bulancak- Bozat ve Bulancak-lcilli yollarıdır. Kovanlık'tan Tandır, Derecikalan, Aydınlar, Ahurlu, Döngeri, Bayındır
 ve Tokmadin Köyyolları orman yoludur. Bektaş yaylası, Paşakonağı ve Bicik Orman merkezlerine giden yollarda. Orman işletmesince getirilmeye çalışılmaktadır. Kovanlık'tan Tandır, Derecikalan, Aydınlar, Tokmadin, Bayındır ve Ahurlu köylerine Pazarsuyu Deresine takiben o yükseltide, kar tutmayan orman yolunun büyük bölümü tamamlanmış, bu yıl içinde hizmete girmesi beklenmektedir. İlçemizde Şehirlerarası ulaşım sağlayan ve düzenli seferler yapan Fındıkkale ve Sema Turizm Şirketleri'nin yanı sıra ilçemiz Otogarında yazıhanesi bulunan Ulusoy, Süzer, Kamberoğlu ve Metro Turizm Şirketjeri mevcuttur.  Bu şirketler her gün sabah ve akşam düzenli seferler düzenlenmektedirler. ilçemizde deniz yolu ile taşımacılık yapılır ve ulaşım olanakları mevcut değildir. Bulancak iskelesi Karadeniz'in en uzun iskelesidir. (261 mt.) jskeleden 1500 ton kapasiteli gemiler yUkleme ve boşaltma yapabilmektedir. Bulancak ilçesinde havayolu ile ulaşım yoktur. En yakın hava alanı Trabzon ve Samsun'dur. ilçemizde 5 adet motorlu taşıyıcılar kooperatifi mevcuttur.
 Bulancak'ta 1 PTT merkez müdürlüğü 1 Şube, 1 PTT acentalığı bulunmaktadır, ilçe merkezindeki santralin kapasitesi 11384, Küçüklü 649, Erdoğan 712, Icilli 745, inece 512, Sanayi 944, Hisarkaya 240, Büyükada 640, Kovanlık 728, Aydınlar 304, Ataköy 500, Bayındır 256, Damudere 500 olmak üzere ilçedeki santrallerin kapasitesi 17.908 olup 1999 yılında 800 kişi daha telefon sırası beklemektedir. Abone nezdinde evlerinde otomatik telefon bulunan köy sayısı 57'dir. Bulancak ve Piraziz'de ulusal ve yöresel TV ve Radyo yayınları kurulan anten ve çanak antenler ile izlenmekte ve dinlenmektedir.
BULANCAK İLÇE SAĞLIK
 SAĞLIK 
 İlçe merkezinde 2 sağlık ocağında 5 doktor, 100 yataklı Devlet Hastanesinde 10 uzman doktor, 8 pratisyen doktor, Kovanlık Sağlık Ocağında 1’er doktor bulunmaktadır. Verem Savaş Dispanseri, İcilli Sağlık Ocağı ve Büyükada Sağlık Ocağında doktor bulunmamaktadır. Ayrıca Devlet Hastanesinde 2, Merkez Sağlık Ocağında 1 ve Kovanlık Sağlık Ocağında 1 ambulans vardır.